„… mindent, ami valamire szolgál, jól is, meg rosszul is fel lehet használni… (Arisztotelész)


A vezetők abban a helyzetben vannak, hogy a rájuk bízott javak – legyen az hatalom, pénz és nem utolsó sorban emberi szakértelem – jól vagy rosszul történő felhasználásával jelentékeny hasznot illetve mérhetetlen károkat képesek okozni, akár egyetlen döntéssel is. A vezetői tanácsadás (coaching) lélektani értelemben elsősorban a vezető, és rajta keresztül a vezetettek személyes és csoportos erőforrásainak hatékony felhasználását igyekszik segíteni. A vezetés hatékonysága sok mindentől függ, ezek közül csak néhányat említünk:

 • lélektani és vezetési ismeretek;
 • vezetői képességek, célok és módszerek összhangja;
 • csoportfolyamatok és konfliktusok kezelése;
 • jutalmazás, büntetés, motiváció;
 • időgazdálkodás, stb.

Még egy jól kiválasztott, azaz megfelelő képességekkel és ismeretekkel rendelkező vezetőnek is akadhatnak nehézségei, amelyek megoldását egy külső szakértő hatékonyan segítheti. Az eredményes segítségnyújtás alapja a szervezettől való függetlenségen túl szerintünk az, hogy a tanácsadó (coach) rendelkezzen megfelelő pszichológiai és vezetési ismeretekkel, de az ismeretek mellett egyben gyakorlattal is, mégpedig nem csak lélektani, de vezetői tapasztalattal is. Az utóbbi hiánya - ismereteink szerint - megnehezítheti, bizonyos esetekben lehetetlenné teheti a vezető és a tanácsadó harmonikus kapcsolatát, illeszkedését, ami a közös munka alapja. Vezető tanácsadó időleges alkalmazása általában célszerű:

 • első vezetői munkakört ellátó személy mellett;
 • ha új szervezet vagy egy új alrendszer kezdi meg működését;
 • beosztott munkatárs vezetői kinevezésekor;
 • gyakorlott vezető új szervezeti környezetbe kerülésekor;
 • változó szervezeti célok, követelmények, módszerek stb. bevezetésekor;
 • konfliktusok esetén.

Ha ilyen jellegű problémában segítséget igényel, keressen bennünket a kapcsolat oldalon megadott számon vagy az elektronikus levélcímen.