„… a jó megfontolás…hasznos és helyes mind a cél, mind a mód, mind pedig az idő tekintetében.” (Arisztotelész)


Szemléletmódunkból adódóan szívesen veszünk rész olyan kezdeményezésekben, amelyek az emberi szükségletek, kapcsolatok és a szervezeti célok magasabb szintű harmóniájának megteremtését szolgálják. Elsősorban olyan vállalati törekvésekről van szó, amelyek a humán erőforrás (HR), a szervezeti kommunikáció (PR) és a társadalmi felelősségvállalás (CSR) stratégiai és taktikai kérdései körül összpontosulnak. A helyes célok megfogalmazása ezeken a területeken elsősorban kutatást igényel, ahogyan a célok elérésének, megvalósulásának megítélése is. Az említett stratégiák - szerintünk - olyan kutatási adatokra épülhetnek, mint például:

 • szükségletek;
 • értékek és normák;
 • érdeklődés;
 • ismeretek és vélemények;
 • információáramlás, információ hiány;
 • bizalom;
 • jellemző konfliktusok;
 • az integráció egyéb jellemzői, stb.

Ilyen kutatási adatok alapján lehet célokat megfogalmazni, és ezek között prioritásokat felállítani. A számszerű kutatási adatok az említett területeken is biztosítják, hogy konkrét törekvések kerüljenek megfogalmazásra és a ráfordítások célzottan, megfelelő módszerekkel és időpontokban, ellenőrizhetően és hatékonyan kerüljenek felhasználásra. Megítélésünk szerint akkor érdemes ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, ha:

 • a vezetői szemléletmód emberközpontú;
 • az emberek közötti integráció értéknek minősül;
 • a szervezet iránti bizalom fontos;
 • a munkaerő megtartása lényeges;
 • a munkavégzés magas szinten önálló;
 • a kreativitásnak a munkavégzésben meghatározó szerepe van.

Ha ilyen jellegű problémában segítséget igényel, keressen bennünket a kapcsolat oldalon megadott számon vagy az elektronikus levélcímen.