„Többen lesznek kiválóak gyakorlás, mint pusztán természetes tehetség folytán.” (Démokritosz)


A tanulásnak és a tudásnak a viselkedésben, ha nem is kizárólagos, de meghatározó szerepe van. Ugyanakkor vannak dolgok, amiket jól tanultunk meg, és vannak dolgok, amiket esetleg rosszul. Egyes dolgokra emlékezünk, másokat egy idő után – elsősorban gyakorlás hiányában – elfelejtünk. De az is lehetséges, hogy valamit tanulás hiányában még nem is tudhatunk. Hangsúlyoznunk kell, hogy az ember nem alakítható, nem tanítható korlátlanul. Bizonyos képességek megléte mellett könnyen, ezek hiányában pedig nehezen, vagy nem tud bizonyos dolgokat megtanulni. A szervezetek szempontjából ezért is kiemelkedő jelentősége van az alkalmasság-vizsgálatoknak.

A tréningek keretében elsősorban olyan viselkedésmintákat igyekszünk kialakítani, amelyek a jellemző, vagy várható szituációk keretei között elősegítik a feladat és problémamegoldást. Hogy milyen képességeket célszerű fejleszteni, az egyrészt az előzőek által meghatározott. Másrészt azonban az, hogy ez milyen módszerekkel és mennyi idő alatt lehetséges, csakis:

 • a gyakorlásban résztvevők képességei;
 • meglévő ismeretei;
 • gyakorlottságuk foka;
 • a résztvevők motiváltsága;
 • és a tanulási folyamat egyéb tárgyi és személyi feltételei alapján állapítható meg pontosan.

Éppen ezért nem hirdetünk ilyen-olyan tréningeket. Azt, hogy mit kell fejleszteni és hogy hogyan, azt a feladatok jellegéből adódóan, de a fentiek pontos ismerete mellett, mindig egyedi módon kell megállapítani. Általában azt mondhatjuk, hogy azoknak a szervezeteknek érdemes tréningekben gondolkodnia, ahol:

 • új szervezetet vagy egy új alrendszert építenek ki;
 • a belépők szervezeti szocializációjára gondot kívánnak fordítani;
 • a feladatok és problémák megoldása nincs a vezetés által elvárt szinten;
 • új feladatok illetve új szituációk jelentek vagy jelenhetnek meg;
 • jelentős a stressz és a kifáradás;
 • konfliktusok nehezítik a munkavégzést;
 • magas a személyi veszteség, nagy a fluktuáció.

Ha ilyen jellegű problémában segítséget igényel, keressen bennünket a kapcsolat rovatban megadott számon vagy elektronikus levélcímen. Az említett esetekben – legtöbbször egyéb beavatkozások mellett – a tréningek javíthatják a szervezeti teljesítményt.