„… a legnagyobb bűnöket a mértéktelenség, nem pedig a szükség miatt követik el...” (Arisztotelész)


Napjainkban a mértéktelenség – főképp, ami a különböző szervezetek és vezetőik részéről megmutatkozik – a természeti környezet jelentős pusztulásához, elfogadhatatlan mértékű regionális és társadalmi egyenlőtlenségekhez vezettek a földgolyón. Egyszerűen arról van szó, hogy egyesek a hatalmat és a pénzt nem eszköznek, hanem értéknek tekintik. Ez a szemlélet nem pusztán az említett fejleményekkel, hanem igen komoly lélektani következményekkel is jár . Hatásait a gyermekekkel, a felnőttekkel, a párokkal és családokkal való kapcsolatunk során nap mint nap érzékeljük.

A fentiek miatt azt gondoljuk, hogy van dolgunk és feladatunk a különböző szervezetekkel. Ugyanakkor ezt az együttmunkálkodást kizárólag kölcsönösen elfogadott értékek, és az ezekkel összefüggésben megfogalmazott célok mentén tartjuk lehetségesnek. Számunkra a társadalomról, a különböző csoportjelenségekről és egyéb lélektani kérdésekről megszerzett tudás alkalmazásának nem lehet célja – hamis értékek és mértéktelen vágyak szolgálatában – emberek és csoportok manipulálása.

Szívesen dolgozunk azonban azért, hogy a szervezeti integráció alapjai ne pusztán a szervezeti célok, hanem egyben a tényleges és kölcsönös emberi szükségletek körül is szerveződjenek. Meggyőződésünk, hogy ez a szemlélet mind a külső környezethez történő kapcsolódást, mind a szervezeten belüli belső harmóniát és teljesítményt javítja.