„Többen lesznek kiválóak gyakorlás, mint pusztán természetes tehetség folytán.” (Démokritosz)


Képességfejlesztésünkben a szenzoros-integrációs szemléletet követjük. Ez a tudományoskodó kifejezés csupán annyit jelent, hogy a résztvevő gyermeknek mozgásterápia során olyan játékeszközök és tevékenységlehetőségek állnak rendelkezésre, melyek segítségével éretlen, vagy kevésbé differenciáltan (árnyaltan) működő idegrendszerüket fejleszthetik. A cél az, hogy a gyermek képes legyen a környezetből származó ingerek differenciálására és integrálására, vagyis a hatékony és sikeres tanulásra.

 

A fejlesztés az alábbi területeket érint:

 • nagy és finommozgások, mozgáskoordináció;
 • egyensúlyérzék, mozgáskontroll;
 • percepció (tapintási, látáshoz és halláshoz kapcsolódó észlelés);
 • ritmusérzék;
 • testséma fejlesztés;
 • téri és időbeli tájékozódás.

 

Szükség esetén, egyéni igényt követve a fenti terápia a következő területekkel kiegészülhet:

 • beszédértés, -észlelés és a kifejező beszéd fejlesztése;
 • gondolkodási funkciók (elemi logikai készség, analógiák);
 • diszlexia prevenció;
 • olvasás reedukációja (újratanítás).

 

Kiknek ajánljuk fejlesztő foglalkozásainkat?

 

Elsősorban olyan 5-10 éves korú gyermekeknek, akiknek:

 • bármely szakszolgálat (nevelési tanácsadó, szakértői bizottság) fejlesztést javasolt;
 • tanulási problémái vannak (ez esetben első lépésként javasoljuk képességvizsgálatunkat);
 • figyelem-koncentrációs nehézségekkel küzd;
 • viselkedésében a hiperaktivitás jegyei mutatkoznak;
 • iskola előkészítő céllal minden óvodáskorú gyermeknek.

Amennyiben a fentiekről konzultálni szeretne, kérjük, egyeztessen velünk időpontot a kapcsolat rovatban megadott telefonszámon vagy elektronikus levélben.