„… önmagunkat megismerni egyrészt a legnehezebb dolog…, másrészt meg a legkellemesebb…” (Arisztotelész)


Az önismeret leginkább azt segíti, hogy bizonyos elkerülhető problémákat megelőzzünk, és fejlődésünkben a lehető legtudatosabb utat járjuk be. A hatékony önmegvalósítás saját magunk megismerésével kezdődik. Az önismeret alapja a személyiségünkről alkotott differenciált – azaz elkülöníthető részek alapján kirajzolódó – kép. Ide soroljuk például:

 • képességeinket;
 • gondolkodásunk sajátosságait;
 • szükségleteinket, késztetéseinket;
 • viszonyulásainkat;
 • érzelmeink mintázatait;
 • önképünket;
 • konfliktuskezelési és megküzdési stratégiáinkat;
 • szerepfelfogásainkat és viselkedésünket, stb.

Mindezek alapján pontosabban megérthetjük gondolkodásunk, érzéseink és viselkedésünk dinamikáját, ami az egyes szituációkban megjelenik. Saját magunkra vonatkozó tudásunk bázisán – a személyiségünk adta kereteken belül – fejlődhetünk, változhatunk. Az önismeret hatására általában javul:

 • saját magunkhoz való viszonyunk;
 • önképünk stabilitása;
 • mások szükségleteinek és másságának elfogadása;
 • konfliktus és problémamegoldásunk;
 • céljaink strukturáltsága és stabilitása;
 • az élet különböző szerepeihez való viszonyunk.

Önismerettel - komplex módon - problémamentes időszakokban lehet igazán hatékonyan foglakozni. Bár az aktuális nehézségek megoldása mindig szorosan kapcsolódik az önismerethez is, azonban ez – a legtöbb esetben ­– elsősorban a személyiség konfliktusos területeit érinti.

Amennyiben tehát Ön nem küzd valamilyen aktuális lelki problémával, de szívesen foglalkozna önmaga megismerésével, úgy keressen bennünket a kapcsolat oldalon megadott számon vagy az elektronikus levélcímen.